...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

က်န္းမာေရးကူညီမႈႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြ ၇၂၀၀၀ က်ပ္လွဴဒါန္း

 စကၤာပူႏုိင္ငံမွ Song Wee Kiat, Kwang Shean Mei, Song Shang Qian, Song Shang Wei သူငယ္ခ်င္းတစ္စုမွ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ (၁၀၀) ျမန္မာေငြက်ပ္ ၇၂၀၀၀လွဴဒါန္း

Read more...

ကုိေနာင္ေနာင္+မျဖဴျဖဴ၀င္း KKK မွန္ေဘာင္ဆုိင္ အလွဴေငြ (၂၀၀၀၀၀)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း

  ကုိေနာင္ေနာင္+မျဖဴျဖဴ၀င္း(သမီး) မနန္းထိန္ထိန္လင္း(သား) ေမာင္စည္သူေနာင္ ၆၇လမ္းx၄၁လမ္းေထာင့္ KKK ေဘာင္ဆုိင္ မိသားစု မွ အလွဴေငြ (၂၀၀၀၀၀)က်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း(3.4.2013)

Read more...

ဖခင္ႀကီးဦးသန္းေအာင္+မိခင္ႀကီးေဒၚညိဳညိဳတုိ႔အားရည္စူး၍ (သမီး) ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔၊ ေဒၚညိဳညိဳေအာင္ မဂၤလာညြန္႔ ထုိးမုန္႔၊ လမုန္႔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဖခင္ႀကီးဦးသန္းေအာင္+မိခင္ႀကီးေဒၚညိဳညိဳတုိ႔အားရည္စူး၍ (သမီး) ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔၊ ေဒၚညိဳညိဳေအာင္ မဂၤလာညြန္႔ ထုိးမုန္႔၊ လမုန္႔ မိသားစု မွျဗဟၼစုိရ္လူမႈညီေရးအသင္းရံုးသုိ႔ ေစတာနာရွင္လွဴဒါန္းမႈ အတြက္ (၃ သိန္း)က်ပ္ႏွင့္က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ (၃သိန္း)က်ပ္ စုစုေပါင္း (၆)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း(27.3.2013)

Read more...

စာတိုက္ၾကီး၊ အရာထမ္း၀န္ထမ္းမ်ား စာေရြး၊ စာပို႔စခန္းမိသားစုမ်ားမွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းက်န္းမာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ (၂ သိန္း) လာေရာက္လွဴဒါန္း (30.3.2013)

   ဦးဘမင္း၊၈၀လမ္း၊ ၂၆×၂၇ၾကား၊ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းက်န္းမာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အလွဴေငြ (၂ သိန္း) လာေရာက္လွဴဒါန္း (31.3.2013)

Read more...

ဦးတင္ေမာင္+ေဒၚရီလင္းမိသားစု က်န္းမာေရးအလွဴေငြက်ပ္ (၂၀)သိန္းလွဴဒါန္း

(၂၀) သိန္း အလွဴရွင္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဦးတင္ေမာင္+ေဒၚလင္းရီ (မိသားစု)၆၃လမ္း၊ ၂၄×၂၅ၾကား၊ မဟာေဇယ်ာဘံုရပ္
က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြက်ပ္ (၂၀)သိန္း လာေရာက္လွဴဒါန္းနတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates