...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

ဒို႔ဘုရင္ ဦးဘရင္+ေဒၚၾကည္အားရည္စူး၍ သမီး- ေဒၚတင္ရီ(ရန္ကုန္) မွ အလွဴ ေငြက်ပ္ (တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း)

ဒို႔ဘုရင္ ဦးဘရင္+ေဒၚၾကည္အားရည္စူး၍ သမီး- ေဒၚတင္ရီ(ရန္ကုန္) မွ ျဗဟၼစုိရ္လူမူကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးဌာနသို႔ အလွဴ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္း လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ တာ၀န္‌႐ွိသူမ်ားက လက္‌ခံရယူ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလႊာမ်ား ျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္‌း သိ႐ွိရသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၂၈၄၄၃၅၀

https://www.facebook.com/BrahmasoMandalay/?ref=bookmarks
http://www.brahmaso.org/
https://www.facebook.com/groups/769767059801625/

Read more...

က်န္မာေရးေဆးပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြလွဴဒါန္း( ၁၂.၁၁.၂၀၁၆ )

 

မႏၲေလး၊ ေအာက္ကမ္းနားလမ္း၊ ၂၂×၂၆ ၾကား၊ တိုက္ D-8 ၊ Brother Co.,Ltd ( ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး ေမာင္ႏွမမ်ားမွ ဖခင္ၾကီး ရမ္ကီရွမ္း(ခ) ဦးေအးကို ၁၁ ႏွစ္ျပည့္ ႏွင့္ မိခင္ၾကီး ေဒၚလက္ခ်္မီးေဒဗီ (၁)ႏွစ္ျပည့္တို႔အား ရည္စူး၍

Read more...

ဒါက္တာစိန္ျမင့္+ ေဒၚမိမိ မိသားစုမွ ေငြက်ပ္ငါးသိန္း လွဴဒါန္း

မုံရြာ၊ အလယ္ရပ္၊ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားအား ရည္စူး၍ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္+ ေဒၚမိမိ မိသားစုမွ က်န္းမာေရးေဆးေပေဒသာပင္အတြက္ ေငြက်ပ္ငါးသိန္း လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္က လက္ခံ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလႊာ ျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္‌‌ေၾကာင္‌း သိ႐ွိရသည္။

Read more...

က်န္မာေရးေဆးပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြလွဴဒါန္း( ၁၃.၁၁.၂၀၁၆ )

 

၁၉၆၆မန္း ေဆးတကၠသ္ုလ္ဝင္ဆရာဝန္ဆရာမမ်ားမွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း အထူးကုေဆးေပးခန္းသို႔ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းလွဴဒါန္းရာ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္က လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလႊာ ျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္‌‌ေၾကာင္‌း သိ႐ွိရသည္‌။ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

Read more...

ေဒါက္တာစိန္ျမင့္+ေဒၚမိမိ မိသားစုအလွဴေငြက်ပ္(ငါးသိန္း)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

က်န္းမာေရးေဆးပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြလွဴဒါန္း( ၁၃.၁၁.၂၀၁၆ )
========================================

မုံရြာ၊ အလယ္ရပ္၊ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားအား ရည္စူး၍ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္+ ေဒၚမိမိ မိသားစုမွ က်န္းမာေရးေဆးေပေဒသာပင္အတြက္ ေငြက်ပ္ငါးသိန္း လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္က လက္ခံ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလႊာ ျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္‌‌ေၾကာင္‌း သိ႐ွိရသည္။

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates