...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

ကိုေက်ာ္ျမတ္စိုး+မဆုသီရိစံ အလွဴေတာ္ေငြ (၁)သိန္းက်ပ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂၀၈) ၊ ၃၂လမ္း၊ ၈၂x၈၃လမ္းၾကားေန ကုိေက်ာ္ျမတ္စိုး+မဆုသီရိစံ (သမီး) လင္းလက္သီရိေက်ာ္ (သား) ေက်ာ္ထင္ရွား မိသားစုတုိ႔မွ

အလွဴေတာ္ေငြ(၁)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (20.6.2013)

Read more...

ဦးတင္ေမာင္သန္း+ေဒၚမူမူ၀င္း (မိသားစု) ေမြးေန႔အလွဴ

ဦးတင္ေမာင္သန္း+ေဒၚမူမူ၀င္း (မိသားစု) မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၆၄လမ္းႏွင့္ ပ်ဴေစာထီးလမ္းေထာင့္၊ သ၁၀/၁၀ မွ က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁၅၈၀၀၀)က်ပ္လာေရာက္လွဴဒါန္း(16.6.2013)

Read more...

ေမာင္ေအးဇင္အားရည္စူး၍ ဦးေက်ာ္ေအာင္+ေဒၚစန္းစန္းေအး

ေမာင္ေအးဇင္ အားရည္စူး၍ ဦးေက်ာ္ေအာင္+ေဒၚစန္းစန္းေအး ေဂြးႀကီးကုန္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မွ

က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ(၁)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (14.6.2013)

Read more...

ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး+ေဒၚထားထားဦး မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁)သိန္းက်ပ္လွဴဒါန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၄၂လမ္း၊ မာလကာၿခံရပ္ သံ/ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးxေဒၚထားထားဦး မိသားစုမွ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (15.6.2013)

Read more...

ဦး၀င္းေဖ+ေဒၚမူမူေဌးႏွင့္ ညီမမ်ား အလွဴေတာ္ေငြ (၁၅၀၀၀၀)က်ပ္လွဴဒါန္း

ဦး၀င္းေဖ+ေဒၚမူမူေဌးႏွင့္ညီမမ်ား မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၅၃လမ္း၊ ၂၉လမး္ေထာင့္ေန ေငြဇင္ေယာ္ မိသားစုမွ က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁၅၀၀၀၀)က်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (11.6.2013)

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates