...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၇၁လမ္း၊ ၃၂x၃၃ၾကား၊ အမွတ္(၅၆)ေန ကိုစိန္၀င္း၊ ကိုဥာဏ္မ်ိဳးထက္ မွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြ (၇)ေသာင္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၇၁လမ္း၊ ၃၂x၃၃ၾကား၊ အမွတ္(၅၆)ေန
ကိုစိန္၀င္း၊ ကိုဥာဏ္မ်ိဳးထက္ မွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း

က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြ (၇)ေသာင္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)

Read more...

ဦးေဌး၀င္းေအာင္ (၄၁)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အလွဴ + ေဒၚေအးေအးေမာ္ (သမီး) မယြန္းမီမီေအာင္ (သား) ေမာင္ပုိင္မင္းသန္႔ မိသားစု ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)

ဦးေဌး၀င္းေအာင္ (၄၁)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အလွဴ + ေဒၚေအးေအးေမာ္ (သမီး) မယြန္းမီမီေအာင္ (သား) ေမာင္ပုိင္မင္းသန္႔ မိသားစု ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)

Read more...

ဒၚေအးေအးမူ အားရည္စုူး၍ ဦးေမာင္တာ (သမီး) မလြင္မင္းသက္

 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေဒါနဘြားရပ္ အကြက္(၁၀) ေန ေဒၚေအးေအးမူ အားရည္စုူး၍ ဦးေမာင္တာ (သမီး) မလြင္မင္းသက္ မိသားစုတုိ႔မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ အလွဴေငြ (၃၅၀၀၀၀)က်ပ္ သံုးသိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (1.7.2013)

Read more...

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၇၁လမ္း၊ ၂၈လမ္းေထာင့္ ၾကည္သာစတိုး ဦးၾကည္လြင္+ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းအား အမွဴးထား၍ (သမီး) မၾကည္သာလြင္ မိသားစုတုိ႔မွ အလွဴေငြ (၂၅၀၀၀၀)က်ပ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၇၁လမ္း၊ ၂၈လမ္းေထာင့္ ၾကည္သာစတိုး
ဦးၾကည္လြင္+ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းအား အမွဴးထား၍ (သမီး) မၾကည္သာလြင္ မိသားစုတုိ႔မွ

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၂၅၀၀၀၀) က်ပ္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)၀ါဆိုလျပည့္ေန႔

Read more...

ကုိမင္းေဇယ်ာ+မသက္သက္ႏြယ္ (သား) မင္းဥာဏ မိသားစုမွ အလွဴေငြ (၃)သိန္း

ကုိမင္းေဇယ်ာ+မသက္သက္ႏြယ္ (သား) မင္းဥာဏ မိသားစုမွ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေငြ (၃)သိန္းက်ပ္
လာေရာက္လွဴဒါန္း (1.7.2013)

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates