...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

ဦးပီ႐ူးမာလ္+ေဒၚေဒ၀ါနန္း၊ ကံနီ ၊ေဒၚေထြး ၊ေဒၚလွ ေဒၚျပံဳးခ်ိဳ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အႏွိပ္ေတာ္ရပ္။ (တစ္ဆယ္သိန္းက်ပ္)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျဗဟၼစုိရ္အသင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ဦးပီ႐ူးမာလ္+ေဒၚေဒ၀ါနန္း၊ ကံနီ ၊ေဒၚေထြး ၊ေဒၚလွ ေဒၚျပံဳးခ်ိဳ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အႏွိပ္ေတာ္ရပ္။

(တစ္ဆယ္သိန္းက်ပ္)

Read more...

၀န္ထမ္းမ်ားအား က်ပ္တစ္ေသာင္းစီပံ့ပိုး

မႏၲေလးျမိဳ႕ ၆၄ x ၆၅လမ္းႏႇင့္ ငုျပာလမ္းၾကားေန မကၡရာအိမ္ေတာ္ ဦးမင္းမင္း(သမီး)ထိပ္တင္မင္းမင္းဦး မကၡရာမိသားစုက

ျဗဟၼစုိရ္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၁၀၀၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ (၂၁)ဦး အတြက္က်ပ္၂၁၀၀၀၀ိ/-ကို စတုတၴအႀကိမ္အျဖစ္ ဧၿပီလ အတြင္းက လွဴဒါန္းသည္။

Read more...

လစဥ္ အလွဴရွင္မ်ား

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႕ လစဥ္အလႇဴရႇင္ၾကီးမ်ား

၁။ ရတနာစိုးမိုး ေဆးႏႇင့္ေဆးပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ မႏၲေလးအေထြေထြေဆး႐ံုၾကီးေရႇ႕ ၃၀၀၀၀၀ က်ပ္

၂။ The Brook အဖြဲ႕ အစီအစဥ္မႇ ကုသိုလ္(န၀မအႀကိမ္) ၂၄၈၀၀၀ က်ပ္

၃။ ဦးေက်ာ္စိုး + ေဒၚယမင္းေအးေမာင္ ''ေရႊမႏၲေလးမိသားစု'' ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္

၄။ ဦးစိုးဦး + ေဒၚစန္းစန္းေရႊ မိသားစု ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates