...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးစိုးျမင့္ + မိခင္ ေဒၚတင္တင္ေအး အား ရည္စူး၍ ဦးျမင့္ေအာင္ + ေဒၚစန္းစန္း၀င္း မိသားစုမွ အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ လွဴဒါန္းမႈ။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးစိုးျမင့္ + မိခင္ ေဒၚတင္တင္ေအး အား ရည္စူး၍ ဦးျမင့္ေအာင္ + ေဒၚစန္းစန္း၀င္း မိသားစုမွ " ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း" က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္)တိတိကို လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဦးျမတ္သူ+ေဒၚအိအိခိုင္ (သား)ေမာင္ျမတ္ဘုန္းခန္႔ (သမီး)မႏွင္းထက္ရတီ(၁)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊ လွဴဒါန္းမႈ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဦးျမတ္သူ+ေဒၚအိအိခိုင္ (သား)ေမာင္ျမတ္ဘုန္းခန္႔ (သမီး)ႏွင္းထက္ရတီ(၁)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ 

 

Read more...

"ဦဟိန္းလတ္+ေဒၚလင္းသႏၲာျမတ္" မိသားစုမွ အလွဴေငြ(၅၀၀၀၀၀ိ)က်ပ္ လွဴဒါန္းမႈ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃၉)၊ အလံျပဘုရာလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ "ဦဟိန္းလတ္+ေဒၚလင္းသႏၲာျမတ္" မိသားစုမွ" ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ က်န္းမာေရးကူညီမႈ" အတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ(၅၀၀၀၀၀ိ)က်ပ္၊ (ငါးသိန္းက်ပ္)တိတိကို လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေဒၚတူးတူး (မိသားစု) မွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၅၀,၀၀၀ိ)၊ လွဴဒါန္းမႈ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၇၆ x ၇၇လမ္းၾကား၊ ၃၅ x ၃၆လမ္းၾကား၊ ေဒၚတူးတူး (မိသားစု) မွ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ က်န္းမားေရးကူညီမႈ" အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊ ႏွင့္ သဘာဝေဘး-ကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္(၅၀,၀၀၀ိ)၊ (ငါးေသာင္းက်ပ္)၊ စုစုေပါင္း (၁၅၀,၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းငါးေသာင္း)က်ပ္တိတိလာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates