...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အသင္း၏ေဆာင္းပါးမ်ား

နွစ္သစ္ႀကိဳဆို ျဗဟၼစိုရ္

နွစ္သစ္ႀကိဳဆို ျဗဟၼစိုရ္
===============
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)က(2017)ခုနွစ္ နွစ္သစ္ဦး ကို ျပည္သူေတြရဲ႕
လိုအပ္ခ်က္ကိုပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးရင္းႀကိဳဆိုရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း
အသိေပးေၾကညာအပ္ပါတယ္။

by Dr.Than Tun Myint, Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization.(MDY)

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates