...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘးကူညီလွဴဒါန္းခဲ့မႈစာရင္း

 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘးကူညီလွဴဒါန္းခဲ့မႈစာရင္း

==========================================

စဥ္ ရက္စြဲ သဘာဝေဘးျဖစ္ပြားရာေဒသ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ ေငြက်ပ္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား
၁၂-၇-၂၀၁၃ မႏၲေလးတုိင္း၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ခ်ဳိကုန္ေက်းရြာ (မီးေဘး) ၅၇ ၁၅၀၀၀၀ ေခါင္းအုံး၊ အိမ္သားသုံးစကၠဴ၊ ယံယံခ်ဥ္စပ္၊ ေရႊက်ီးမုန္႔ၾကြပ္၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ဘီစကြတ္၊ အက်ၤ ီ၊ ပုဆိုး၊ ေဘာင္းဘီ၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ထုပ္
၁၆-၉-၂၀၁၃ မႏၲေလးတုိင္း၊ ေရႊၾကက္ယက္၊ စာေတာ္ႀကီးႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ေတာင္ကိုင္း၊ ေျမာက္ကိုင္းေက်းရြာ (ေရေဘး) ၂၅၀   ဆန္(၁၁)အိတ္ခြဲ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္မုန္႔ၾကြပ္ (၁၂၀)၊ ယံယံေခါက္ဆြဲ (၁၄၄၀)ထုပ္၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ (၁၂၀၀)၊ ေရသန္႔ဗူးႀကီး ၂၀လီတာ (၇၀)၊ ဗူးေသး(၃၀၀)၊ ငွက္ေပ်ာသီးဖီးၾကမ္း(၁၅၀)ဖီး
၂၃-၉-၂၀၁၃ မႏၲေလးတုိင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္နီပင္ႏွင့္စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုထၳဝတီျဖစ္ေဘး၊ ဗ်ညၤားေလာရြာ (ေရေဘး) ၁၅၀   ထမင္းထုပ္ (၂၅၈)ထုပ္၊ ေရသန္႔ (၂၁၀၀)ဗူး၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ (၄၂၀)ထုပ္၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ဘီစကြတ္(၁၅၀)ထုပ္
၄-၃-၂၀၁၄ မႏၲေလးတုိင္း၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ားေက်းရြာ (မီးေဘး) ၄၉ ၂၄၅၀၀၀  အဝတ္အထည္စုံ (၂၀)အိတ္၊ ေရသန္႔ (၃၀)တြဲ၊ ဆပ္ျပာထုပ္ (၅၀)ပါ (၁၁)အိတ္၊ စတီးပန္းကန္ (၅၅)လုံး၊ စတီးပန္းကန္ျပား (၅၅)ခ်ပ္၊ စတီးမတ္ခြက္ (၅၅)လုံး၊ စတီးဇြန္း (၅၅)ေခ်ာင္း၊ ျမင့္ျမင့္ခင္မုန္႔ထုပ္ (၁၆၅)ထုပ္၊ ေရႊက်ီးမုန္႔ၾကြပ္ (၅၅)ထုပ္။ ငွက္ေပ်ာသီး (၄၀)ဖီး၊
၈-၄-၂၀၁၄ မင္းတဲအီကင္း (မီးေဘး) ၃၅    ျမင့္ျမင့္ခင္ဘီစကြပ္ (၃၅)၊ မုန္႔ထုပ္ႀကီး (၇၀)ထုပ္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (၃၅)ဖာ၊ ရာဘာဖိနပ္ (၃၅)ရံ၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ (၃၅၀)ထုပ္၊ ေရသန္႔ဘူး (၁၁)တြဲ။
၉-၄-၂၀၁၄ ျပင္ဦးလြင္၊ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္၏ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာ ၇၂    ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၅၀)ဖာႏွင့္ မုန္႔ထုပ္ (၅)ဖာ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ ဘီစကြတ္ (၇၂)ထုပ္
၉-၄-၂၀၁၄ ျပင္ဦးလြင္၊ ေအာက္ကံသာ (ဒိုးပင္) ပရဟိတလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း ၁၆၄၂     ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၄၀၀)ဖာႏွင့္ မုန္႔ထုပ္ (၂၀)ဖာ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ ဘီစကြတ္ (၁၆၄၂)ထုပ္
၉-၄-၂၀၁၄ ဥာဏ္ေတာ္ရပ္ကြက္၊ ေရႊဆင္မင္းသီလရွင္ေက်ာင္းတုိက္၊ မိဘမဲ့သီလရွင္ကေလးမ်ား ၂၃၀     ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၅၀)ဖာႏွင့္ မုန္႔ထုပ္ (၅)ဖာ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ ဘီစကြတ္ (၂၃၀)ထုပ္

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates