...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

New Hope Association မွသင္‌တန္‌းသူ/သားမ်ားအာ‌း(၂၆.၁၁.၂၀၁၆)‌ေန႔ကကြင္‌းဆင္‌းၾကည္‌့႐ႈစဥ္‌။

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌းဥကၠ႒ Dr.သန္‌းထြန္‌းျမင္‌့ႏွင္‌့အဖြဲ႔သည္‌
၆၉ႏွင္‌့၇၀လမ္‌းၾကား စိန္‌ပန္‌းလမ္‌း‌ေပၚ၌ children with special needs အတြက္‌ဖြင္‌့လွစ္‌ထား‌ေသာ ‌ေက်ာင္‌းသို႔ လက္‌‌ေတြ႕သြား‌ေရာက္‌‌ေလ့လာ‌ေန‌ေသာNew Hope Association မွသင္‌တန္‌းသူ/သားမ်ားအာ‌း(၂၆.၁၁.၂၀၁၆)‌ေန႔ကကြင္‌းဆင္‌းၾကည္‌့႐ႈစဥ္‌။

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates