...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊မႏၲ‌ေလး ၂၀၁၆ခုႏွစ္‌၊စက္‌တဘၤာလအတြက္‌ လပတ္‌ပံုမွန္‌အစည္‌းအ‌ေဝးက်င္‌းပ။

ဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊မႏၲ‌ေလး ၂၀၁၆ခုႏွစ္‌၊စက္‌တဘၤာလအတြက္‌ လပတ္‌ပံုမွန္‌အစည္‌းအ‌ေဝးက်င္‌းပ။ (၃၀-၁၀-၂၀၁၆) ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊မႏၲ‌ေလး ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္‌ စက္‌တဘၤာလ အတြက္‌ လပတ္‌ပံုမွန္‌အစည္‌းအ‌ေဝးကို အသင္‌းရံုး အစည္‌းအ‌ေဝးခန္‌းမတြင္‌ ယ‌ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္‌ ၌ က်င္‌းပရာ ဥကၠဌ Dr.သန္‌းထြန္‌ျမင္‌့ႏွင္‌့တကြနာယကႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခင္‌‌ေမာင္‌ႀကီးႏွင္‌့ အတြင္‌း‌ေရးမႉး၊တြဲဖက္‌အတြင္‌း‌ေရမႉးမ်ား၊အလုပ္‌အမႈ‌ေဆာင္‌မ်ား၊အမႈ‌ေဆာင္‌မ်ားႏွင္‌့အမႈ‌ေဆာင္‌အသစ္‌မ်ားတက္‌‌ေရာက္‌ၾကသည္‌ အစည္‌းအ‌ေဝးတြင္‌ နာယက ဦးျမ‌ေအာင္‌က အဖြင္‌့အမွာစကား‌ေျပာၾကား ၿပီး သဘာပတိ အသင္‌းဥကၠဌ Dr.သန္‌းထြန္‌းျမင္‌့က တစ္‌လတာ လုပ္‌ငန္‌း‌ေဆာင္‌ရြက္‌ခ်က္‌ မ်ားကို Projectorျဖင္‌့ ႐ွင္‌းလင္‌းတင္‌ျပသည္‌။ထို႔‌ေနာက္‌ တာဝန္‌႐ွိသူမ်ားက လုပ္‌ငန္‌းမ်ား အလိုက္‌ တစ္‌လတာ လုပ္‌ငန္‌း‌ေဆာင္‌ရြက္‌ခ်က္‌မ်ားကို႐ွင္‌းလင္‌းတင္‌ျပၾကသည္‌။ တင္‌ျပခ်က္‌မ်ားအ‌ေပၚတက္‌‌ေရာက္‌လာသူမ်ား၏‌ေဆြး‌ေႏြးတင္‌ျပခ်က္‌မ်ားကို ဥကၠဌႏွင့္‌တာဝန္‌႐ွိသူမ်ားက ျပန္‌လည္႐ွင္‌းလင္‌းတင္‌ျပၾကသည္‌။ ထို႔‌ေနာက္‌ အစည္‌းအ‌ေဝးဆံုးျဖတ္‌ခ်က္‌မ် ားကိုအတည္‌ျ ပဳျုခင္‌း၊ အရအသံုး ‌ေငြစာရင္‌း႐ွင္‌းတမ္‌းမ်ာကိုအတည္‌ျပဳျခင္‌း ၊အမႈ‌ေဆာင္‌အသစ္‌မ်ားက မိတ္‌ဆက္‌ျခင္‌းမ်ားျပဳ လုပ္‌ၿပီး‌ေနာက္‌ အစည္‌းအ‌ေဝးကို ၁၅း၃၀ နာရီတြင္‌ ႐ုပ္‌သိမ္‌း‌ေၾကာင္‌းသိ႐ွိရသည္‌။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates