...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာ(မႏၲေလး)တြင္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ျခင္း/ပညာေပးျခင္း ေဟာေျပာပြဲသို ႔ ဥကၠ႒ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္ တက္ေရာက္

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာ(မႏၲေလး)တြင္ က်င္းပေသာ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း
ျခင္း/ပညာေပးျခင္း ေဟာေျပာပြဲသို ႔ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ဥကၠ႒ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates