...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

Children with special needs ေတြအတြက္ New Hope Association

 မႏၲေလးမွာလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ Children with special needs ေတြအတြက္ New Hope Association ကိုျဗဟၼစိုရ္၌စတင္ဖြဲ႕စည္းရာမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နွင့္ commitmentမ်ားပိုမို ခိုင္မာေစရန္အတြက္ နာယကမ်ား Technical Advisersပါဝင္၍ တိုးခ်ဲ့ဖြဲ႕စည္းၾကပါသည္။
စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္တက္ေရာက္ေပးၾက ေသာ ေဒါက္တာ ေဒၚယုယုေမ ေဒၚ မီမီလိႈင္ ဒၚစန္းဝင္းတို႔နွင့္တကြ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚယဥ္ယဥ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးေအာင္ျမင့္ ေဒါက္တာေဒၚသန္းသန္းျမင့္ ဦးေက်ာ္ဝင္း ေဒါက္တာေဒၚခင္ျမင့္ၾကည္
တို႔အားလုံးအားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

 

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates