...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အ‌ေထြ‌ေထြအတြင္‌း‌ေရးမႉး ဦးတင္‌‌ေက်ာ္‌ဝင္‌း(ကြယ္‌လြန္‌) ၏ဖခင္‌ႀကီး ဦး‌ေလး‌ေမာင္‌၏နာ‌ေရး

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း၏ အ‌ေထြ‌ေထြအတြင္‌း‌ေရးမႉး
ဦးတင္‌‌ေက်ာ္‌ဝင္‌း(ကြယ္‌လြန္‌) ၏ဖခင္‌ႀကီး ဦး‌ေလး‌ေမာင္‌၏နာ‌ေရးသို႔ ဦးခ်စ္‌ထူး
(ဒုဥကၠဌ) ႏွင္‌့အဖြဲ႔ ျဗဟၼစိုရ္‌အသင္‌းႀကီးကိုယ္‌စားသြား‌ေရာက္‌၍ သက္‌‌ေပ်ာက္‌တရားနာယူၾကၿပီးလို‌အပ္‌သည္‌့အကူအညီမ်ား ျဖည္‌းဆည္‌း‌ေဆာင္‌
ရြက္‌‌ေပးခဲ့ၾကသည္‌။

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates