...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ဥကၠဌDr.သန္‌းထြန္‌းျမင္‌့ႏွင္‌့ အလုပ္‌အမႈ‌ေဆာင္‌ ဦးညီညီႏိုင္‌ တို႔ အျပည္‌ျပည္‌ဆိုင္‌ရာသဘာဝ‌ေဘး ‌ေလ်ာ့ပါး‌ေရး‌ေန႔ အထိမ္‌းအမွတ္‌ အခမ္‌‌းအနားသို႔တက္‌‌ေရာက္‌။

ဥကၠဌDr.သန္‌းထြန္‌းျမင္‌့ႏွင္‌့ အလုပ္‌အမႈ‌ေဆာင္‌
ဦးညီညီႏိုင္‌ တို႔ အျပည္‌ျပည္‌ဆိုင္‌ရာသဘာဝ‌ေဘး ‌ေလ်ာ့ပါး‌ေရး‌ေန႔ အထိမ္‌းအမွတ္‌
အခမ္‌‌းအနားသို႔တက္‌‌ေရာက္‌။

 

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ ဘးေလ်ာ့ပါးေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ေအာက္တို ဘာ၁၃ရက္ နံနက္၉နာရီက မႏၲေလးပညာေရးေကာလိပ္ပညာ တန္ေဆာင္ခန္းမတြင္က်င္းပရာ ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌းဥကၠဌ
Dr.သန္‌းထြန္‌းျမင္‌့ႏွင္‌့ သဘာဝ‌ေဘးကူညီ‌ေရးအဖြဲ ႔(ျဗဟၼစိုရ္‌လူမုကူညီ‌ေရးအသင္‌း)
မွတာဝန္‌ခံ အလုပ္‌အမႈ‌ေဆာင္‌ ဦးညီညီႏိုင္‌တို႔တက္‌‌ေရာက္‌ခဲ့ပါသည္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates