...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

နာေရးကူညီမႈ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား။

Category: နာေရးကူညီမႈ
Published Date

 

 

 ျဗဟၼစိုရ္အသင္းစတင္တည္ေထာင္ေသာ ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတဘဒၵႏ ၱတိကၡ၏''အနိမ့္ဆံုးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ိဳးသည္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ဦးထိပ္ထားလွ်က္ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း နာယကမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာရွင္လုပ္အားရွင္မ်ားက ကုသိုလ္ယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း-


 


 


 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates