...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ပညာေရး

LCCI Level l&ll သင္‌တန္‌းအမွတ္‌စဥ္‌ (၄) ဆင္‌းပြဲႏွင္‌့ မမွတ္‌စဥ္‌(၅) ဖြင္‌့ပြဲ။

ဒုဥကၠ႒ဦးခင္‌‌ေမာင္‌ႀကီးက LCCI သင္‌တန္‌းမႉး ဦးခင္‌‌ေမာင္‌‌ေထြးအား ဂုဏ္‌ျပဳလက္‌‌ေဆာင္‌‌ေပးအပ္‌‌ေနစဥ္‌။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမွတ္‌စဥ္‌(၄) သင္‌တန္‌းသူ/သားမ်ာကိုယ္‌စား သင္‌တန္‌းသူတစ္‌ဦးက သင္‌တန္‌းဆင္‌းလက္‌မွတ္‌မ်ားလကၡံ‌ေနစဥ္‌။

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates