...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ပညာေရး

ပညာေရးကူညီမႈ စာသင္ေက်ာင္းတြင္22.7.2012 ေန႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဘက္စံုဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ ၀ူရွဴး အားကစားသရုပ္ျပပြဲက်င္းပေပး

 

  ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပညာေရးကူညီမႈ စာသင္ေက်ာင္းတြင္22.7.2012 ေန႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဘက္စံုဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ ၀ူရွဴး အားကစားသရုပ္ျပပြဲက်င္းပေပး

 

Read more...

ပညာဒါန‌ေက် ာင္‌းပထမႏွစ္‌ဝက္‌စာ‌ေမးပြဲ ‌ေျဖဆိုၿပီး ရ႐ွိသည္‌့ရ လဒ္‌မ်ားအပၚ Dr.‌ေမာင္‌‌ေမာင္‌‌ေလးက ‌ေက်ာင္‌းသားမ်ား၏ လိုအပ္‌ခ်က္‌မ်ားကို ျဖည္‌့စြက္‌႐ွင္‌းလင္‌း ျပသ‌ေနစဥ္‌။

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊ ပညာဒါန‌ေက် ာင္‌းပထမႏွစ္‌ဝက္‌စာ‌ေမးပြဲ ‌ေျဖဆိုၿပီး ရ႐ွိသည္‌့ရ လဒ္‌မ်ားအပၚ ဘာသာရပ္‌‌ေခါင္‌း‌ေဆာင္‌ ဆရာႀကီးမ်ားက ‌ေက်ာင္‌းသားမ်ားအားသံုးသပ္‌ခ်က္‌မ်ားျဖင္‌့ ျပန္‌လည္‌႐ွင္‌းလင္‌းသင္‌ျပ‌ေပးၾကရာတြင္‌ ‌ေ႐ွးဦးစြာ ျမန္‌မာဘာသာရပ္‌‌ေခါင္‌း‌ေဆာင္‌ဆရာႀကီး Dr.‌ေမာင္‌‌ေမာင္‌‌ေလးက ‌ေက်ာင္‌းသားမ်ား၏ လိုအပ္‌ခ်က္‌မ်ားကို(၂၈.၁၀.၂၀၁၆) က ျဖည္‌့စြက္‌႐ွင္‌းလင္‌း ျပသ‌ေနစဥ္‌။

 

 

ျဗဟၼစိုရ္ပညာဒါနေက်ာင္း ေအာင္ပြဲဝင္ ဓာတုေဗဒ နွင့္ အဂၤလိပ္စာ ေဟာေျပာပြဲ(12.2.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္ပညာဒါနေက်ာင္း ေအာင္ပြဲဝင္ ဓာတုေဗဒ နွင့္ အဂၤလိပ္စာ ေဟာေျပာပြဲ(12.2.2016)

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates