...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

RAIT professional Training Centre ႏွင့္ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ General Management Course

Category: ပညာေရး
Published Date

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ပညာဒါနေက်ာင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲ-ဦးေဆာင္တတ္မႈသင္တန္း ၁၉.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္
=================================================================
RAIT professional Training Centre ႏွင့္ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ General Management Course အခမဲ့သင္တန္းကို ၁၉.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ၅း၃၀ နာရီက ျဗဟၼစိုရ္ပညာဒါနေက်ာင္း သင္တန္းခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းဥကၠဌ Dr.သန္းထြန္းျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ Human Resource Management, Marketing Management, Motivation Skills, Leadership Skills and Business project Plan မ်ားသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ၊သင္တန္းသား ၆၀ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ၁၉.၉.၂၀၁၆ မွ ၉.၁၀.၂၀၁၆ အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးျခင္း ႏွင္ႀ့ကိဳးစားသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းရ႐ွိရန္ အခမဲ့ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

General Management (Basic) - (6:00-7:30 pm)
- 19.9.2016 ညေန( ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ႏွင့္ မိတ္ဆက္ အစီအစဥ္
Assignment)
(သင္တန္းသားမ်ား 5:30 pm အေရာက္လာပါရန္)
- Human Resource Management (20/21/22) - 3 days
- Leadership skills (23/24) - 2days
- Personal Development (Motivation) (25/26) - 2 days
- Marketing Management (27/28/29) - 3 days
- Project Plan (30/1) - 2 days
#Exam (2.10.2016) 
- Project time (Survey + marketing) - 6 days
- သင္တန္းဆင္းပြဲ 
(9.10.2016 တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ စမည္။ Presentation time ၊ ျပင္ပ ပညာရွင္ အကဲျဖတ္ ႏွင့္ Q&A ပါမည္)

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates