...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

MCG အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း

Category: ပညာေရး
Published Date

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမွဳကူညီေရးအသင္းနွင့္ MCG အလုပ္ကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး MCG အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း Vocational Training for Youth အတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူၿခင္း။(4.10.2016)
========================================================

ဘြဲ႔ရၿပီး အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္လွ်င္ အေျခခံအားၿဖင့္ လိုအပ္မည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးမည့္ ပထမဦးဆံုးဖြင့္လွစ္ေသာ MCG မွ သင္တန္းၿဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ-
1. Self Management 
2. Managing the Job 
3. Communications 
4. Conflict Management
5. Customer Service
6. Office Management
7. Presentation Skills 
8. Positive Attitude စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားပါ၀င္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကာလ ၁လခြဲၾကာၿမင့္မွာၿဖစ္ၿပီး ၁ပတ္လွ်င္ တနလၤာမွ ၾကာသပေတးေန႔အထိ (၄)ရက္သင္ၾကားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးလွ်င္ Certificate ေပးအပ္မည္ၿဖစ္ၿပီး MCG အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီမွ အလုပ္ရွာေဖြေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္
(17.10.2016) မွ (24.11.2016) ထိ (6 weeks)
သင္တန္းအခ်ိန္ ။ 
။ 4:00PM to 5:30PM 
သင္တန္းေနရာ ။ 
ျဗဟၼစိုရ္လူမွဳကူညီေရးအသင္း
လက္ခံမည့္သင္တန္းသားဦးေရ ။ ။
အေယာက္ (၅၀)
စံုစမ္းရန္ ။ ။ 09-963523695
၁၀ရက္ေန႔မွစ၍ ၁၆ ရက္ေနာက္ဆုံးထား ဓါတ္ပုံ(၂)ပုံႏွင့္ စာရင္းေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက အလုပ္အကိုင္ရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ရွာေဖြေပးမည္ၿဖစ္ပါ၍ သင္တန္းသား စာရင္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီး ကြန္ပ်ဴတာအေၿခခံ အသံုးၿပဳတတ္ကာ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ရန္အဆင္ေၿပသူမ်ား ၿဖစ္ရပါမည္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates