...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းမွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ လွ်ပ္စစ္အေျခခံပညာသင္တန္းကုိ 25.3.2013ရက္ေန႕မွစတင္ဖြင့္လွစ္

Category: ပညာေရး
Published Date

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အခမဲ႕လွ်ပ္စစ္အေျခခံပညာသင္တန္းေက်ာင္းကုိ 25.3.2013 ရက္ေန႔မွစတင္ဖြင့္လွစ္၍ သင္တန္းကာလကို (၂ လ)ၾကာသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates