...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ကံထူးတဲ့ဓမၼစကူးလ္

Category: ဓမၼစကူးလ္
Published Date

 

 

 

 

 

ကံထူးတဲ့ဓမၼစကူးလ္
======================================

style="font-family: inherit; background-color: rgba(88, 144, 255, 0.148438); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgba(88, 144, 255, 0.296875); padding-top: 0px; padding-right: 1px; padding-bottom: 0px; padding-left: 1px;">24.7.2016. ျဗဟၼစိုရ္ပညာဒါနေက်ာင္းမွာ ဝါဆို ဆြမ္း သကၤန္း.ပန္းကပ္လွဴ ခဲ့ပါတယ္။
31.7.2016 ေတာင္စလင္းတိုက္မွာ ဝါဆိုသကၤန္းသြားကပ္ၾကတယ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဒုတိယအလွဴပါ။

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates