...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အပါတ္စဥ္(၁၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္လွေသာင္း

 

အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္
**********************************
ယခုလာမည့္အပါတ္စဥ္(၁၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္အား 10.9.2016 ; စေနေန႔တြင္ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္လွေသာင္း မွ တရားမႀကီးအမွဳမ်ားတြင္ တင္သြင္းသည့္
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္11.9.2016:တနဂၤေႏြေန႔တို႔တြင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ဒုရဲမွဴး (ၿငိမ္း) တို႔မွရဲလက္စဲြ ဒုတိယတဲြမွ ပထမသတင္းေပးတိုင္ခ်က္ေရးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းအသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
ပညာဒါနေက်ာင္းေဆာင္
၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၇၄၃၅၀

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates