...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

‌ေ႐ွ့‌ေနသင္‌တန္‌းတြင္‌တရားလႊတ္‌‌ေတာ္‌‌ေ႐ွ့‌ေနႀကီး ဦးလွကိုက ရာဇဝတ္‌/တရားမ မႈခင္‌းမ်ား လက္‌‌ေတြ႕သင္‌ၾကားပို႔ခ်‌ေနစဥ္‌

 

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း၊ ပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း သင္‌တန္‌းခန္‌မ၌အပတ္‌စဥ္‌
သင္‌ၾကားပို႔ခ်လ်က္‌႐ွိ‌ေသာ ‌စာ‌ေတြ႕လက္‌‌ေတြ႕ ‌ေ႐ွ့‌ေနသင္‌တန္‌းတြင္‌တရားလႊတ္‌‌ေတာ္‌‌ေ႐ွ့‌ေနႀကီး ဦးလွကိုက ရာဇဝတ္‌/တရားမ မႈခင္‌းမ်ား တြင္‌ ယခုလက္‌႐ွိျဖစ္‌ပ်က္‌‌ေန‌ေသာ တရားခြင္‌အမွားမ်ားအား‌ေထာက္‌ျပ၍
လက္‌‌ေတြ႕သင္‌ၾကားပို႔ခ်‌ေနစဥ္‌။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates