...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ပညာေရးမွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး) ျဗဟၼစိုရ္ပညာဒါနေက်ာင္းမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းမ်ား

၁။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာဒါနေက်ာင္း

၂။ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း

၃။ LCCI Level 1 & 2

၄။ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ Fashion Design သင္တန္း

၅။ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္း

၆။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တနဂၤေႏြ ဓမၼစကူးသင္တန္း

 အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားက ပညာဒါနေပးလွဴ သင္ၾကားေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပညာဒါနသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

 ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၱေလး)

၆၂ လမ္း၊ ၃၃ × ၃၄ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

 ဖုန္း - ၀၉ -၉၁၀၀၁၁၀၀

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates