...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း၊ပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း Auto CAD 2D သင္‌တန္‌း အပါတ္စဥ္ (၁)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း၊ပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း
Auto CAD 2D သင္‌တန္‌း မနက္‌ဖန္‌ ၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက္‌‌ေန႔‌ေန႔လည္‌၂း၀၀ နာရီတြင္‌ စတင္‌ဖြင္‌့လွစ္‌‌ေတာ့မည္‌။သင္‌တန္‌းတက္‌မည္‌့သူမ်ား ဘာပစၥည္‌းမွယူလာစရာ
မလို စာရင္‌းမသြင္‌းရ‌ေသးသူမ်ား ႐ွိ‌ေန‌ေသးပါက လက္‌ခံႏိႈင္‌‌ေသးသည္‌။

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း၊(မႏၲ‌ေလး) ပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း
Auto CAD 2D ပညာဒါန သင္‌တန္‌း ဖြင္‌့လွစ္‌မည္‌။ (၂၉.၉.၂၀၁၆)

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌းႏွင္‌့Y (Construction & Engineering Training School) တို့ပူးေပါင္း၍ AutoCAD 2D ပညာဒါနသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူEngineer မ်ား စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။

သင္တန္းကာလ ။ ။ 2 weeks (3.10.2016 မွ 16.10.2016 ထိ)

သင္တန္းအခ်ိန္ ။ ။ 2:00 - 3:30pm
သင္ၾကားမည့္အစီအစဥ္ ။ ။ Monday to Friday ( Leacture and Training)
Saturday and Sunday (Training only)

သင္တန္းအပ္လက္ခံမည့္ေနရာ ။ ။ ျဗဟၼစိုရ္ လူမွူ့ကူညီေရးအသင္း ( 62/ 34*35 ၾကား မႏၲေလး။)

စံုစမ္းရန္ ။ ။ Ph 02- 39143 , 09-402672671,09-797275996

****အမွန္တကယ္ သင္ၾကားရန္လိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္အက်ိဳးရိွေသာ ပညာဒါနသင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ သင္တန္းသားစာရင္းေပးသြင္းလိုသူမ်ားသည္ AutoCAD 2Dသင္ၾကားဖူးျခင္းမရိွေသာ Engineering နယ္ပယ္မွ AGTI, B.Tech, BE,MEဘြဲ႔ ရရိွထားသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။

****မွတ္ခ်က္။ ။သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂)အား 17.10.2016တြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates