...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁၄ )

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ပညာဒါနေက်ာင္းကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
=================================
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ပညာဒါနေက်ာင္းမွ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ျဖစ္ပံု
------------------------------------------------------
အလွဴရွင္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဇနီး မိသားစုတို႕က က်ပ္သိန္း ၁၀၀ တန္ဖိုးရွိ Computer အစံု ၂၀ ကို လွဴဒါန္းေပးရာမွ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသင္တန္းကို ၁၁.၁၁.၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ 
သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းကာလကို ၂ လ သတ္မွတ္၍ သင္တန္းသား ၂၀ ဦးကို အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕အထိ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ နာရီ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
----------------------------------
၁၁.၇.၂၀၁၄ ရက္ေန႕မွ စ၍ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း အပတ္စဥ္(၁၀)၊ ၃ လ သင္တန္းကို စတင္ တိုးခ်ဲ႕ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ထပ္မံဝယ္ယူ၍ သင္တန္းသားမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ လက္ခံသင္ၾကားျခင္း
-----------------------------------------
၁၅.၄.၂၀၁၅ မွ စ၍ ကုသိုလ္ရွင္မ်ား လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ Computer ၁၀ လံုး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ကာ အပတ္စဥ္ ၁၃ မွ စတင္၍ ကြန္ပ်ဴတာ အလံုး ၃၀ ျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ သင္တန္းသား ၆၀ ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနပါသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္း အပတ္စဥ္ ၁၄ ကို သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
ယေန႕အထိ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း မွ သင္တန္းသားဦးေရ ၁၅၀ ဦးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းသားဦးေရ ၈၇ ဦး သင္တန္းဆင္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတြင္ ပို႔ခ်ေပးေနသာ Course မ်ားမွာ
--------------------------------------------------------
1. Computer Science (Introduction)
2. Microsoft Windows Operting System
3. Paint
4. Internet
5. Microsoft Word 2010
6. Microsoft Excel 2010
7. Microsoft PowerPoint 2010
8. Adobe PageMaker 7.0
9. Photoshop CS3

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates