...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ပညာဒါန‌ေက် ာင္‌းပထမႏွစ္‌ဝက္‌စာ‌ေမးပြဲ ‌ေျဖဆိုၿပီး ရ႐ွိသည္‌့ရ လဒ္‌မ်ားအပၚ Dr.‌ေမာင္‌‌ေမာင္‌‌ေလးက ‌ေက်ာင္‌းသားမ်ား၏ လိုအပ္‌ခ်က္‌မ်ားကို ျဖည္‌့စြက္‌႐ွင္‌းလင္‌း ျပသ‌ေနစဥ္‌။

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊ ပညာဒါန‌ေက် ာင္‌းပထမႏွစ္‌ဝက္‌စာ‌ေမးပြဲ ‌ေျဖဆိုၿပီး ရ႐ွိသည္‌့ရ လဒ္‌မ်ားအပၚ ဘာသာရပ္‌‌ေခါင္‌း‌ေဆာင္‌ ဆရာႀကီးမ်ားက ‌ေက်ာင္‌းသားမ်ားအားသံုးသပ္‌ခ်က္‌မ်ားျဖင္‌့ ျပန္‌လည္‌႐ွင္‌းလင္‌းသင္‌ျပ‌ေပးၾကရာတြင္‌ ‌ေ႐ွးဦးစြာ ျမန္‌မာဘာသာရပ္‌‌ေခါင္‌း‌ေဆာင္‌ဆရာႀကီး Dr.‌ေမာင္‌‌ေမာင္‌‌ေလးက ‌ေက်ာင္‌းသားမ်ား၏ လိုအပ္‌ခ်က္‌မ်ားကို(၂၈.၁၀.၂၀၁၆) က ျဖည္‌့စြက္‌႐ွင္‌းလင္‌း ျပသ‌ေနစဥ္‌။

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates