...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အထက္တန္းပညာေရး

ျဗဟၼစိုရ္ ပညာဒါန ေက်ာင္း ဒုတိယ ႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆး။

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌းပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း၊ႏွစ္‌ဝက္‌စာ‌ေမးပြဲက်င္‌းပ။
၂၆.၁၂.၂၀၁၆

Read more...

တကၠသိုလ္‌ဝင္‌တန္‌း တန္‌းခြဲ (B) တြင္‌ အမွတ္‌(၈) အထက မွ အထက္‌တန္‌းျပ ဆရာမ (ၿငိမ္‌း) ‌ေဒၚ‌ေဌး‌ေဌးႏြဲ႔က ဓာတု‌ေဗဒဘာသာရပ္‌ သင္‌ၾကား‌ေပး‌ေနစဥ္‌

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊ပညာဒါန‌ေက် ာင္‌း ၄.၁၁.၂၀၁၆ ရက္‌‌ေန႔က တကၠသိုလ္‌ဝင္‌တန္‌း တန္‌းခြဲ (B) တြင္‌ အမွတ္‌(၈) အထက မွ အထက္‌တန္‌းျပ ဆရာမ (ၿငိမ္‌း) ‌ေဒၚ‌ေဌး‌ေဌးႏြဲ႔က ဓာတု‌ေဗဒဘာသာရပ္‌ သင္‌ၾကား‌ေပး‌ေနစဥ္‌

Read more...

တကၠသိုလ္‌ဝင္‌တန္‌း တန္‌းခြဲ (C) ၌ ဆရာမ‌ေဒၚသဇင္‌လိႈင္‌က ျမန္‌မာစာ သင္‌ၾကား‌ေပး‌ေနစဥ္‌

 ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊ပညာဒါန‌ေက် ာင္‌း ၄.၁၁.၂၀၁၆
ရက္‌‌ေန႔က တကၠသိုလ္‌ဝင္‌တန္‌း တန္‌းခြဲ (C) ၌ ဆရာမ‌ေဒၚသဇင္‌လိႈင္‌က ျမန္‌မာစာ
သင္‌ၾကား‌ေပး‌ေနစဥ္‌။

 

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates