...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

2015-2016 ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

 

2015-2016 ခုႏွစ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

========================

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ ေဆးရုံအုပ္ႀကီး-ၿငိမ္း က်န္းမာေရး
ဦးေရႊဝင္း သီရိေရႊရည္ေရႊဆုိင္ပိုင္ရွင္ သတင္းႏွင့္ျပန္႔ၾကားေရး
ဦးသိန္းထြန္း ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေကာ္မတီ
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ကားကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေကာ္မတီ
ဦးစိန္လင္း ေဆးဝါးတကၠသိုလ္-ဌာနမွဴး ပညာေရးကူညီမႈ
ေဒၚရီရီ အ.လ.က (၉)-ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-ၿငိမ္း ပညာေရးကူညီမႈ
ဦးေအာင္ႏိုင္ေဆြ သီရိေရႊစင္ေရႊဆုိင္ ရံပုံေငြတုိးပြားေရး
ဦးေက်ာ္မင္း ကတိကဌာနမွဴး -အႀကီးတန္းသုေတသနမွဴး ပညာေရးကူညီမႈ
ဦးယုတင္ Y.M.B.A ဥကၠ႒ ၊ မႏၲေလး သဘာဝေဘးေကာ္မတီ
၁၀ ဦးေအာင္ေထြး ေမာင္ေထြး တြင္စက္မႈလက္မႈ သဘာဝေဘးေကာ္မတီ
၁၁ ဦးထြန္းထြန္းေအး ပေဒသာပင္ စက္မႈလက္မႈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေကာ္မတီ
၁၂ ဦးမ်ဳိးမ်ဳိး နန္းထိမ္း သဘာဝေဘးေကာ္မတီ
၁၃ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ဦးစီးအရာရွိ၊ မိုးေလဝသဌာနမွဴး ပညာေရးေကာ္မတီ
၁၄ ဦးစက္ျမင့္ေမာင္ သၾကား၊ သကာရည္၊ ကထိန္ေတာ္ ဥကၠ႒ စာရင္းစစ္
၁၅ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး မႏၲေလးတုိင္း၊ စာရင္းစစ္ရုံး စာရင္းစစ္

Read more...

2015-2016 အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ာ

 

2015-2016 အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ာ

==========================

ဦးဝင္းျမင့္ ရုံပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီး-ၿငိမ္း ဥကၠ႒
ဦးခ်စ္ထူး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး -ၿငိမ္း ဒုဥကၠ႒-(၁)
ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္   ဒုဥကၠ႒-(၂)
ဦးတင္ေက်ာ္ဝင္း ထိပ္ထားေအာ့ဖ္စက္ႏွင့္သကၤန္းတုိက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးလွေဆာင္ ခရိုင္ပညာေရးမွဴး -ၿငိမ္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ဦးခင္ေမာင္ႀကီး ေဆးတကၠသိုလ္ဓာတုေဗဒဌာနမွဴး - ၿငိမ္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ဦးလွသန္းဝင္း ေအာင္ေရႊဝင္းသၾကားစက္ႏွင့္ သီးႏွံပြဲရုံ ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးဘရမ္း စိန္ရတနာ ပဲေရာင္းဝယ္ေရး တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးထိပ္တင္မ်ဳိးဝင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ နားေရး/ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
၁၀ ေဒါက္တာဦးဝင္းေမာင္ေမာင္ ကံ့ေကာ္ေဆးခန္း က်န္းမာေရး
၁၁ ဦးေဌးေအာင္ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္-ၿငိမ္း သတင္းျပန္႔ၾကားေရး
၁၂ ဦးသန္းထိုက္ ေကာင္းေမတၱာစတိုး စာၾကည့္တုိက္
၁၃ ဦးမ်ဳိးတင့္ မႏၲလာစစ္သည္ကားပိုင္ သဘာဝေဘး
၁၄ ဦးေဇာဦး ဟိုတယ္မ်ားအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေသြးလွဴဒါန္းမႈအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္
၁၅ ဦးတင္ေမာင္ၫြန္႔ ေငြးစာရင္းၫႊန္မွဴး -ၿငိမ္း စာရင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္
၁၆ ဦးဝင္းဟန္ ဒုတိုင္းမန္ေနဂ်ာ၊ မီးရထား-ၿငိမ္း စာရင္းစစ္
၁၇ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး ျမန္မာပါေမာကၡ-ၿငိမ္း ပညာေရး
၁၈ ဦးတင္ေမာ္သိန္း စက္ရုံမွဴး - ၿငိမ္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္စာရင္းဇယား
၁၉ ေဒါက္တာရဲမင္း Health & Fitness Dr.Mdy အသိပညာေပးေဟာေျပာ ၊ (က်န္းမာေသာလူေနမႈ)
၂၀ ေဒါက္တာေစာလင္းခ်စ္ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္း က်န္းမာေရး
၂၁ ဦးညီညီ ကား၊ (ဝယ္ေရာင္း) အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာ Network
၂၂ ေဒၚေထြးေထြးသန္း အ.ထ.က (၁၆)၊ ေက်ာင္းအုပ္-ၿငိမ္း အမ်ဳိးသမီးေရးရာ
၂၃ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ကား၊ (ဝယ္ေရာင္း) ဘိုးဘြားရိပ္သာ

Read more...

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ (၂၀၁၂-၂၀၁၃)

၁၃၇၄-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း(၁၂)ရက္၊ ၂-၅-၂၀၁၂(ဗုဒၶဟူးေန႔)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီး၏(၁၄)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ သင္းလံုးကၽြတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေသာ (၂၀၁၂-၂၀၁၃)ခုႏွစ္အတြက္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲ၀င္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

Read more...

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ အတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ စာရင္း

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း

၂၀၁၃-၂၀၁၅ အတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔

၁။  ဦး၀င္းျမင့္                         (႐ုံပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီး-ၿငိမ္္း)                                       ဥကၠ႒

၂။  ဦးခ်စ္ထူး                          (ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး-ၿငိမ္း)                               ဒု-ဥကၠ႒(၁)

၃။  ေဒါက္တာေဌးဝင္း               (ေဆးေပးခန္း)                                            ဒု-ဥကၠ႒ (၂)

၄။  ဦးတင္ေက်ာ္ဝင္း                 (ထိပ္ထားပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း)                                အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

၅။  ဦးလွေဆာင္                     (ပညာေရးမွဴး-ၿငိမ္း)                                       တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates