...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အသည္း ေဝဒနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ေဆးမ်ားလွဴဒါန္း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အလွဴ႐ွင္ေဒၚလင္ဒါခ်ိဳ (USA-နယူးေယာ့)က ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းကုသိုရ္ျဖစ္အထူးကုေဆးခန္းတြင္ လာေရာက္ကုသလ်ွက္ ႐ွိေသာ အသဲေဝဒနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ (၈၀၀၀၀၀)၊ က်ပ္(႐ွစ္သိန္း)ခန္႔ တန္ဖိုး႐ွိေသာ "Milk Thistle" ေဆးဘူးမ်ား

 

လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ေပး အပ္သည္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates