...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ဦးထြန္းထြန္း ႏွင့္ ညီ ဦးထြန္းေဝ (လင္းယုန္ ဂ်ံဳစက္မိသားစု) မွ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း(၂၀)က်ပ္။

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး) သို႕ လင္းယုန္ဂ်ံဳစက္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္းနွစ္ဆယ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (8.2.2016) ===================================================

ဦးထြန္းထြန္း ႏွင့္ ညီ ဦးထြန္းေဝ (လင္းယုန္ ဂ်ံဳစက္မိသားစု) မွ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)သို႕ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း(၂၀)တိတိ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates