...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၆ လမ္းနဲ႔ ၈၃ လမ္းေဒါင့္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္ + ေဒၚမိမိခင္ (ညီမ) မခင္ျမတ္သူ ၾကံတိုင္းေအာင္ မိသားစုမွ ေငြက်ပ္ (၂) သိန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၆ လမ္းနဲ႔ ၈၃ လမ္းေဒါင့္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္ + ေဒၚမိမိခင္ (ညီမ) မခင္ျမတ္သူ ၾကံတိုင္းေအာင္ မိသားစုက ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း

 

လွဴဒါန္းရာ ျဗဟၼစိုရ္အသင္း ၾသ၀ါဒ စရိယ ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲတိကၡထံက ငါးပါးသီလခံယူၿပီး ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းပါတယ္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates