...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ စက္မႈ(၂)၊ ေဒၚစိုးၾကည္၊ "ၾကည္ၾကည္မုန္႔ဟင္းခါး)၊ (၇၉)ႏွစ္ျပည့္၊ ေမြးေန႔အလွဴ ေငြ က်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)လွဴဒါန္းမႈ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ စက္မႈ(၂)၊ ေဒၚစိုးၾကည္၊ "ၾကည္ၾကည္မုန္႔ဟင္းခါး)၊ (၇၉)ႏွစ္ျပည့္၊ ေမြးေန႔အလွဴ ေငြ က်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္း) ကို၊ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း" ၊ မွ "ေက်ာက္ကပ္တုေဖာင္ေဒးရွင္း" ၊ "သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ"၊ "နာေရးကူညီမႈ"၊ "ပညာေရး"၊ "က်န္းမာေရး" တို႔ကို ေငြက်ပ္ (တစ္သိန္း)စီ၊ လွဴဒါန္းပါသည္။

 

 

ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၇၄၃၅၀

https://www.facebook.com/BrahmasoMandalay/?ref=bookmarks
http://www.brahmaso.org/
https://www.facebook.com/groups/769767059801625/

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates