...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ေသာက္သံုးေရရိွေရး အင္ဂ်င္၊ကြန္ပရက္ဆာ နွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းမႈ

 

 

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)မွ ဒု-ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ႀကီး၊ သဘာဝေဘးကူညီေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးမ်ိဳးတင့္နွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔က ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရုိးျပာေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္၍ ေသာက္သံုးေရရရိွရန္ လိုအပ္ေနေသာအင္ဂ်င္စက္ တစ္လံုး၊ ကြန္ပရက္ဆာတစ္လံုးနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အလွဴရွင္ဦးေက်ာ္ခိုင္လင္း+ ေဒၚစန္းစန္းထြန္း (IE Electronic) မိသားစုမွ လွဴဒါန္း  ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ သြာေရာက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့ရာ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက အထူးေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဒုဥကၠ႒နွင့္အဖြဲ႕သည္ စက္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေဆာက္ အဦးေဆာက္လုပ္ရန္ ကုန္က်မည့္ေငြကိုပါ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates