...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္ (အေထြေထြ)

ဦးခင္ေမာင္အားရည္စူး၍ က်ပ္ေငြ(၁၀၀၀၀၀၀ိ/)တစ္‌ဆယ္သိန္း


မနၱေလး ၿမိဳ႕၃၁လမ္း၊၇၄x၇၅ ေနေဒၚတင္တင္ေအာင္၊ေဒၚျမျမတို႔မွမိဘႏွစ္ပါးႏွင့္အကို၊ေမာင္၊ ဦးခင္ေမာင္အားရည္စူး၍ က်ပ္ေငြ(၁၀၀၀၀၀၀ိ/)တစ္‌ဆယ္သိန္းကိုျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း သို႔ယေန႔လာေရာက္လႉဒါန္း ရာအလုပ္‌အမႈ‌ေဆာင္‌ ဦး‌ေရႊဝင္‌းက လက္ခံရယူ၍ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလႊာျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္‌‌ေၾကာင္‌းသိ႐ွိရသည္‌။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၂၈၄၄၃၅၀

https://www.facebook.com/BrahmasoMandalay/?ref=bookmarks
http://www.brahmaso.org/
https://www.facebook.com/groups/769767059801625/

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ တုိက္(၂၁)၊ ကေနာင္လမ္းႏွင့္ (၅၄လမ္း)ေဒါင့္၊ ေမာင္ရဲရင့္ထြဋ္ေခငါ (၁)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အလွဴ ေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀ိ)၊ ၊ လွဴဒါန္းမႈ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ တုိက္(၂၁)၊ ကေနာင္လမ္းႏွင့္ (၅၄လမ္း)ေဒါင့္၊ ေမာင္ရဲရင့္ထြဋ္ေခါင္ (၁)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အလွဴ ေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးေသာင္းက်ပ္)၊"ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း" အတြက္ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Read more...

မႏၲ‌ေလးၿမိဳ႕ သဟပုညကာရီ အသင္‌းမွ အလွဴေငြက်ပ္‌ (၁,၀၀၀,၀၀၀ိ)သိန္‌း လွဴဒါန္‌းမႈ။

မႏၲ‌ေလးၿမိဳ႕  "သဟပုညကာရီ အသင္‌း" မွ "ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း" သို႔ အလွဴေငြက်ပ္‌ (၁,၀၀၀,၀၀၀ိ)၊ (ဆယ္သိန္‌းက်ပ္)  လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ န-၂၊ ၈၄လမ္္း၊ ၆၃လမ္းေထာင့္၊ ဂန္ေဂါလမ္းသြယ္ေဒါင့္၊ ေဒၚေမႊးေမႊးသင္း WATER COOLER၊ ၊လွဴဒါန္းမႈ။

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊  န-၂၊ ၈၄လမ္္း၊ ၆၃လမ္းေထာင့္၊ ဂန္ေဂါလမ္းသြယ္ေဒါင့္၊  ေဒၚေမႊးေမႊးသင္း မိသားစုမွ" ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း" အတြက္ WATER COOLER -  ေရေအးစက္ ၊ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates