...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

(ဦးျမင့္သိန္း+ေဒၚစန္းစန္းေအး)တုိ႔အားရည္စူး၍ (သား) ကုိေအာင္မ်ိဳး၀င္း မွ အလွဴေငြ (၁၀)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၃၃x၃၄ၾကား၊ ၈၀x၈၁လမ္းၾကား၊ ဘံုဘုိင္တန္း၀င္းရပ္ ၄၆၃/၇ ေန (ဦးျမင့္သိန္း+ေဒၚစန္းစန္းေအး)တုိ႔အားရည္စူး၍

(သား) ကုိေအာင္မ်ိဳး၀င္း မွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြ (၁၀)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (4.7.2013)

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates