...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

သုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင္ႏုိင္ေဆြ+သီရိသုဓမၼသိဂႌေဒၚျမင့္ျမင့္ႏြယ္ မိသားစု “ သီရိေရႊစင္” ေရႊဆုိင္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မန္းၿမိဳ႕ေစ်း သုဓမၼမဏိေဇာတာဓရ ဦးေအာင္ႏုိင္ေဆြ+ သီရိသုဓမၼသိဂႌေဒၚျမင့္ျမင့္ႏြယ္ (သား)ေမာင္ဟိန္းသူ “ သီရိေရႊစင္” ေရႊဆုိင္ မိသားစုမွ

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ အခမဲ့ပညာဒါနေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ(၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (25.6.2013)

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates