...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အမွတ္(၂) အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေက်ာ္လွေဌး+ေဒၚရီရီ၀င့္ မိသားစုအလွဴ။ (တစ္သိန္း)က်ပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၈၆လမ္း၊ ၂၃x၂၄ၾကား အမွတ္(၂) အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေက်ာ္လွေဌး+ေဒၚရီရီ၀င့္ မိသားစုမွ

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသုိ႕ က်န္းမာေရး(ရံုး) အလွဴေငြ(၁၀၀၀၀၀) က်ပ္ (၂၆.၈.၂၀၁၂)ေန႕တြင္ လာေရာက္လွဴဒါန္းသြားပါသည္။

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates