...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

မိခင္ႀကီးေဒၚေရႊလင့္အား အမွဴးထား၍ (သမီး) မသက္သက္ေအာင္ (သား) ေမာင္ခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္ ပညာေရးအလွဴ။ (၃)သိန္းက်ပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၇၈လမ္း၊ ၃၄x၃၅ၾကား

”ရွင္းမြန္ ႏိုင္ငံျခားဖိနပ္ေရာင္း၀ယ္ေရး” မိခင္ႀကီးေဒၚေရႊလင့္အား အမွဴးထား၍ (သမီး) မသက္သက္ေအာင္ (သား) ေမာင္ခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္ တို႔မွ

 

ပညာေရးအတြက္ ေငြက်ပ္(သံုးသိန္း)လာေရာက္ လွဴဒါန္းသြားပါသည္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates