...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

မိုးေသာက္ပန္း ပညာ့ရိပ္သာမွ ျဗဟၼစိုရ္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီးအတြက္ လွဴဒါန္း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိုးေသာက္ပန္း ပညာ့ရိပ္သာမွ ျဗဟၼစိုရ္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအတြက္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းႏွင့္

 

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ ဆန္(၁၀)အိတ္တို႔ကို (16-6-2012)ေန႔တြင္

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းၾကီးသို႔ လာေရာက္လႈဒါန္းသြားပါသည္။

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates