...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္(ပညာေရး)

သုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင္ႏုိင္ေဆြ+သီရိသုဓမၼသိဂႌေဒၚျမင့္ျမင့္ႏြယ္ မိသားစု “ သီရိေရႊစင္” ေရႊဆုိင္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မန္းၿမိဳ႕ေစ်း သုဓမၼမဏိေဇာတာဓရ ဦးေအာင္ႏုိင္ေဆြ+ သီရိသုဓမၼသိဂႌေဒၚျမင့္ျမင့္ႏြယ္ (သား)ေမာင္ဟိန္းသူ “ သီရိေရႊစင္” ေရႊဆုိင္ မိသားစုမွ

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ အခမဲ့ပညာဒါနေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ(၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (25.6.2013)

Read more...

ဦးေက်ာ္သူဦးေဆာင္ေသာ ရန္ကုန္နာမႈကူညီေရးအသင္း စာေရးကိရိယာမ်ားလာေ၇ာက္လွဴဒါန္း

ဦးေက်ာ္သူဦးေဆာင္ေသာ ရန္ကုန္နာမႈကူညီေရးအသင္း
မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း အခမဲ႕ ပညာဒါနေက်ာင္းသို႔ စာေရးကိရိယာမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

Read more...

မိခင္ႀကီးေဒၚေရႊလင့္အား အမွဴးထား၍ (သမီး) မသက္သက္ေအာင္ (သား) ေမာင္ခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္ ပညာေရးအလွဴ။ (၃)သိန္းက်ပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၇၈လမ္း၊ ၃၄x၃၅ၾကား

”ရွင္းမြန္ ႏိုင္ငံျခားဖိနပ္ေရာင္း၀ယ္ေရး” မိခင္ႀကီးေဒၚေရႊလင့္အား အမွဴးထား၍ (သမီး) မသက္သက္ေအာင္ (သား) ေမာင္ခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္ တို႔မွ

Read more...

အမွတ္(၂) အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေက်ာ္လွေဌး+ေဒၚရီရီ၀င့္ မိသားစုအလွဴ။ (တစ္သိန္း)က်ပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၈၆လမ္း၊ ၂၃x၂၄ၾကား အမွတ္(၂) အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေက်ာ္လွေဌး+ေဒၚရီရီ၀င့္ မိသားစုမွ

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသုိ႕ က်န္းမာေရး(ရံုး) အလွဴေငြ(၁၀၀၀၀၀) က်ပ္ (၂၆.၈.၂၀၁၂)ေန႕တြင္ လာေရာက္လွဴဒါန္းသြားပါသည္။

Read more...

မိုးေသာက္ပန္း ပညာ့ရိပ္သာမွ ျဗဟၼစိုရ္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီးအတြက္ လွဴဒါန္း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိုးေသာက္ပန္း ပညာ့ရိပ္သာမွ ျဗဟၼစိုရ္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအတြက္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းႏွင့္

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates