...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

အလွဴရွင္

ေမြးေန႔အလွဴအျဖစ္ က်န္းမာေရးေဆးပေဒသာလာေရာက္လွဴဒါန္း(၂.၁၂.၂၀၁၈)
=========================================
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၇၁)၊ ၇၈လမ္း၊ ၃၅လမ္း×၃၆လမ္းေန ေဒၚခင္သန္းႏြယ္(ေမြးေန႔အလွဴ)မိသားစုမွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးေဆးပေဒသာပင္အတြက္အလွဴေငြ တစ္သိန္းက်ပ္လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ နာယကဦးဝင္းျမင့္(ရုံပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီးၿငိမ္း)၊ ဒုဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ႀကီး ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးမ်ိဳးတင့္တို႔က လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၇၂လမ္း×၇၃လမ္း၊ ၃၅×၃၆ ၾကား ဦးေဖသိန္း+ေဒၚခင္မာၾကည္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ (တစ္သိန္းက်ပ္)။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၇၂လမ္း×၇၃လမ္း၊ ၃၅×၃၆ ၾကား ဦးေဖသိန္း+ေဒၚခင္မာၾကည္ မိသားစုမွ က်န္းမာေရးေဆးပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ တစ္သိန္းလာေရာက္လွဴဒါန္းရာ တာဝန္‌႐ွိသူမ်ားက လကၡံရယူ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလွြာျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္‌‌ေၾကာင္‌းသတင္‌းရ႐ွိသည္‌။

Read more...

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး) ကုသိုလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးခန္းအတြက္ ပန္ကာမ်ားလာေရာက္လွဴဒါန္း ==========================================================

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး) ကုသိုလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးခန္းအတြက္ ပန္ကာမ်ားလာေရာက္လွဴဒါန္း

==========================================================

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဘဘ-၂၊ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြပ္ေန ဦးၾကင္ေရႊ+ေဒၚခ်ယ္ သား-ကိုၿဖိဳးေအာင္ေက်ာ္ မိသားစုမွ မ်က္ႏွာၾကက္ပန္ကာ(၃)ခုအတြက္ တန္ဖိုးေငြစုစုေပါင္း ၁၀၅၀၀၀ိ/ က်ပ္လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ေဒါက္တာဦးစုေလး၊ ေဒါက္တာေဒၚၿငိမ္းၿငိမ္းႏွင့္ေဒါက္တာေဒၚခင္ဝင္းတို႔က လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
၀၂- ၄၀၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၂၈၄၄၃၅၀

Read more...

ေဒါက္တာစိန္ျမင့္+ေဒၚမိမိ မိသားစုအလွဴေငြက်ပ္(ငါးသိန္း)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

က်န္းမာေရးေဆးပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြလွဴဒါန္း( ၁၃.၁၁.၂၀၁၆ )
========================================

မုံရြာ၊ အလယ္ရပ္၊ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားအား ရည္စူး၍ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္+ ေဒၚမိမိ မိသားစုမွ က်န္းမာေရးေဆးေပေဒသာပင္အတြက္ ေငြက်ပ္ငါးသိန္း လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္က လက္ခံ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလႊာ ျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္‌‌ေၾကာင္‌း သိ႐ွိရသည္။

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates