...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

“မ်ိဳးေအာင္” ပြဲထိုင္ဇာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ခ်ည္ေခ်ာလံုခ်ည္ မိသားစုအလွဴ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၂၉လမ္း၊ ၈၃x၈၄လမ္းၾကားေန “မ်ိဳးေအာင္” တည္းခိုခန္းႏွင့္ ေစ်းခ်ိဳေတာ္

“မ်ိဳးေအာင္” ပြဲထိုင္ဇာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ခ်ည္ေခ်ာလံုခ်ည္ မိသားစုမွ (ေအာက္ဆီဂ်င္အိုး (၃)လံုး) လွဴဒါန္း

 

Read more...

အဘုိးဦးၾကြက္ေလာအားရည္စူး၍ ေဒၚသန္းသန္း၊ ေဒၚေသာင္းေသာင္း၊ ေဒၚသိန္းသိန္း၊ ကိုေက်ာ္သန္း+မသန္းသန္းေဌး မိသားစုမွ အလွဴေငြ (တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း)က်ပ္လွဴဒါန္း

အဘိုးဦးၾကြက္ေလာအားရည္စူး၍ အမွတ္ (၂၃၂-၂၃၄) ၃၁လမ္း၊ ၈၄x၈၅ၾကားေန ေဒၚသန္းသန္း၊ေဒၚေသာင္းေသာင္း၊ ေဒၚသိန္းသိန္း၊ ကိုေက်ာ္သန္း+မသန္းသန္းေဌး မိသားစုမွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ က်န္းမာေရးအလွဴေငြ (၁၂၂၂၀၀၀၀) က်ပ္လွဴဒါန္းပါသည္။

Read more...

သုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင္ႏုိင္ေဆြ+သီရိသုဓမၼသိဂၤ ီေဒၚျမင့္ျမင့္ႏြယ္ “သီရိေရႊစင္” ေရႊဆိုင္။ (ဆယ္သိန္း)က်ပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသုိ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘုရား၊ ရဟန္း၊ေက်ာင္းဒါယိကာ ဦးေအာင္စိန္+ဒါယိကာမ ေဒၚညိဳညိဳအားရည္စူး၍(သား)သုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင္ႏုိင္ေဆြ+သီရိသုဓမၼသိဂၤ ီေဒၚျမင့္ျမင့္ႏြယ္ “သီရိေရႊစင္” ေရႊဆိုင္မွ အလွဴေငြ (၁၀၀၀၀၀၀) က်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္းသြားပါသည္။

Read more...

ဦး၀င္းၿမိဳင္မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႕ အလွဴေငြ(၁၀၀၀၀၀) က်ပ္လွဴဒါန္း

အခန္းNo.(18-19) ၃၆လမ္း၊ ၈၂x၈၃ၾကားေန ဦး၀င္းၿမိဳင္ မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႕ အလွဴေငြ(၁၀၀၀၀၀) က်ပ္လွဴဒါန္း

Read more...

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအး ေန ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနမွ က်န္းမာေရးအလွဴ။ (တစ္သိန္း)က်ပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းက်န္းမာေရးအတြက္- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အခန္း(၄၀၃)ကြန္ဒို F ကမၻာေအး ေန ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနမွ အလွဴ။ (တစ္သိန္း)က်ပ္

 

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates