...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

ဦး၀င္းေဖ+ေဒၚမူမူေဌးႏွင့္ ညီမမ်ား အလွဴေတာ္ေငြ (၁၅၀၀၀၀)က်ပ္လွဴဒါန္း

ဦး၀င္းေဖ+ေဒၚမူမူေဌးႏွင့္ညီမမ်ား မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၅၃လမ္း၊ ၂၉လမး္ေထာင့္ေန ေငြဇင္ေယာ္ မိသားစုမွ က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁၅၀၀၀၀)က်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (11.6.2013)

Read more...

ဦး၀င္းျမင့္+ေဒၚနီနီ (သား) ကိုရဲ၀င္းထြန္း(သမီး) ထုိက္၀င့္ေရႊရည္ မိသားစု

ဦး၀င္းျမင့္+ေဒၚနီနီ(သား)ကုိရဲ၀င္းထြန္း၊ (သမီး) ထုိက္၀င့္ေရႊရည္  ၀င္းေဟမာန္သကာရည္ႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး မိသားစုတုိ႔မွ 

က်န္းမာေရးကူညီမႈႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁၀)သိန္းက်ပ္လာေရာက္လွဴဒါန္း(16.6.2013)

Read more...

ဦးသိန္းတန္+ေဒၚေမညြန္႔ၾကည္ ၂၆လမ္း၊ ပြဲကုန္းလမ္းမတန္း မိသားစုမွ အလွဴေတာ္ေငြ (၁၀)သိန္းက်ပ္လွဴဒါန္း

ဦးသိန္းတန္+ေဒၚေမညြန္႔ၾကည္ ၂၆လမ္း၊ ပြဲကုန္းလမ္းမတန္း မိသားစုမွ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁၀)သိန္းက်ပ္လွဴဒါန္း (11.5.2013)

Read more...

လမ္း၃၀၊ ၇၇x၇၈ၾကား၊ ေဒၚနန္းသန္းေမ " JR.Y"အထည္ဆုိင္ မွ လွဴ ဒါန္းေငြ က်ပ္ (၂၀၀၀၀၀ိ)

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ။လမ္း၃၀၊ ၇၇x၇၈ၾကား၊ JR.y အထည္ဆုိင္ေဒၚနန္းသန္းေမ မွ  ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ အထူးကုေဆးေပးခန္း၊ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္အလွဴေတာ္ေငြ(၂)သိန္းက်ပ္လာေရာက္လွဴဒါန္း(13.6.2013)

 

Read more...

ဦးတင္ေမာင္+ေဒၚရီလင္းမိသားစု က်န္းမာေရးအလွဴေငြက်ပ္ (၂၀)သိန္းလွဴဒါန္း

(၂၀) သိန္း အလွဴရွင္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဦးတင္ေမာင္+ေဒၚလင္းရီ (မိသားစု)၆၃လမ္း၊ ၂၄×၂၅ၾကား၊ မဟာေဇယ်ာဘံုရပ္
က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြက်ပ္ (၂၀)သိန္း လာေရာက္လွဴဒါန္းနတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates