...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

ဦးေဌး၀င္းေအာင္ (၄၁)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အလွဴ + ေဒၚေအးေအးေမာ္ (သမီး) မယြန္းမီမီေအာင္ (သား) ေမာင္ပုိင္မင္းသန္႔ မိသားစု ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)

ဦးေဌး၀င္းေအာင္ (၄၁)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အလွဴ + ေဒၚေအးေအးေမာ္ (သမီး) မယြန္းမီမီေအာင္ (သား) ေမာင္ပုိင္မင္းသန္႔ မိသားစု ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)

Read more...

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၇၁လမ္း၊ ၂၈လမ္းေထာင့္ ၾကည္သာစတိုး ဦးၾကည္လြင္+ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းအား အမွဴးထား၍ (သမီး) မၾကည္သာလြင္ မိသားစုတုိ႔မွ အလွဴေငြ (၂၅၀၀၀၀)က်ပ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၇၁လမ္း၊ ၂၈လမ္းေထာင့္ ၾကည္သာစတိုး
ဦးၾကည္လြင္+ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းအား အမွဴးထား၍ (သမီး) မၾကည္သာလြင္ မိသားစုတုိ႔မွ

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၂၅၀၀၀၀) က်ပ္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)၀ါဆိုလျပည့္ေန႔

Read more...

ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး+ေဒၚထားထားဦး မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁)သိန္းက်ပ္လွဴဒါန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၄၂လမ္း၊ မာလကာၿခံရပ္ သံ/ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးxေဒၚထားထားဦး မိသားစုမွ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (15.6.2013)

Read more...

ဦးတင္ေမာင္သန္း+ေဒၚမူမူ၀င္း (မိသားစု) ေမြးေန႔အလွဴ

ဦးတင္ေမာင္သန္း+ေဒၚမူမူ၀င္း (မိသားစု) မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၆၄လမ္းႏွင့္ ပ်ဴေစာထီးလမ္းေထာင့္၊ သ၁၀/၁၀ မွ က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၁၅၈၀၀၀)က်ပ္လာေရာက္လွဴဒါန္း(16.6.2013)

Read more...

ေမာင္ေအးဇင္အားရည္စူး၍ ဦးေက်ာ္ေအာင္+ေဒၚစန္းစန္းေအး

ေမာင္ေအးဇင္ အားရည္စူး၍ ဦးေက်ာ္ေအာင္+ေဒၚစန္းစန္းေအး ေဂြးႀကီးကုန္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မွ

က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ(၁)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (14.6.2013)

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates