...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဦးျမတ္သူ+ေဒၚအိအိခိုင္ (သား)ေမာင္ျမတ္ဘုန္းခန္႔ (သမီး)မႏွင္းထက္ရတီ(၁)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊ လွဴဒါန္းမႈ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဦးျမတ္သူ+ေဒၚအိအိခိုင္ (သား)ေမာင္ျမတ္ဘုန္းခန္႔ (သမီး)ႏွင္းထက္ရတီ(၁)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ 

 

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေဒၚတူးတူး (မိသားစု) မွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၅၀,၀၀၀ိ)၊ လွဴဒါန္းမႈ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၇၆ x ၇၇လမ္းၾကား၊ ၃၅ x ၃၆လမ္းၾကား၊ ေဒၚတူးတူး (မိသားစု) မွ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ က်န္းမားေရးကူညီမႈ" အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊ ႏွင့္ သဘာဝေဘး-ကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္(၅၀,၀၀၀ိ)၊ (ငါးေသာင္းက်ပ္)၊ စုစုေပါင္း (၁၅၀,၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းငါးေသာင္း)က်ပ္တိတိလာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

Read more...

အသည္း ေဝဒနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ေဆးမ်ားလွဴဒါန္း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အလွဴ႐ွင္ေဒၚလင္ဒါခ်ိဳ (USA-နယူးေယာ့)က ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းကုသိုရ္ျဖစ္အထူးကုေဆးခန္းတြင္ လာေရာက္ကုသလ်ွက္ ႐ွိေသာ အသဲေဝဒနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ (၈၀၀၀၀၀)၊ က်ပ္(႐ွစ္သိန္း)ခန္႔ တန္ဖိုး႐ွိေသာ "Milk Thistle" ေဆးဘူးမ်ား

 

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates