...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၈၅ လမ္း၊ ၀ါးတန္းရပ္ေန ဦးျမင့္(ခ) ဦးမ်ဳိးျမင့္မွ (ဆယ္သိန္းက်ပ္)

   မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၈၅ လမ္း၊ ၀ါးတန္းရပ္ေန ဦးျမင့္(ခ) ဦးမ်ဳိးျမင့္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္အားရည္စူးၿပီး ဇနီး ေဒၚသိန္းသိန္းႏွင့္ သမီး မခ်ဳိခ်ဳိ၊ မစိုးစိုးျမင့္ တို႔က က်န္းမာေရးေဆးကုသမႈနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ၁၀သိန္းလွဴဒါန္း ပါတယ္။    ျဗဟၼစိုရ္အသင္းၾသ၀ါဒစရိယ  ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲတိကၡထံက ငါးပါးသီလခံယူၿပီး ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းရာ အသင္းနာယက ဥိးသန္းဗိုလ္၊ ခ်ယ္ရီဦးခင္ေမာင္သန္း၊ ဒုဥကၠဌ အၿငိမ္းစား႐ံုပိုင္ခ်ဳပ္ၾကီးဦး၀င္းျမင့္၊  တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး   ေဆးခန္းတာ၀န္ခံဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာဦးကုိကိုေလးတို႔က လက္ခံပါတယ္။

ဦးပီ႐ူးမာလ္+ေဒၚေဒ၀ါနန္း၊ ကံနီ ၊ေဒၚေထြး ၊ေဒၚလွေဒၚျပံဳးခ်ိဳ၊ (တစ္ဆယ္သိန္းက်ပ္)

 

 

ျဗဟၼစုိရ္အသင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ဦးပီ႐ူးမာလ္+ေဒၚေဒ၀ါနန္း၊ ကံနီ ၊ေဒၚေထြး ၊ေဒၚလွေဒၚျပံဳးခ်ိဳ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အႏွိပ္ေတာ္ရပ္။
(တစ္ဆယ္သိန္းက်ပ္)

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာၿမိဳင္(၂)၊ ပ-၆/၉၁၊ ဦးေက်ာ္ရွိန္ မိသားစုမွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာၿမိဳင္(၂)၊ ပ-၆/၉၁၊ ဦးေက်ာ္ရွိန္ မိသားစုမွ “ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း”အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္း ၃၀၊ ၆၈လမ္း × ၇၀ၾကား၊ ေတာ္ဝင္အထူးကုေဆးခန္း မွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၅၀၀၀၀၀ိ)။

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္း ၃၀၊ ၆၈လမ္း × ၇၀ၾကား၊ ေတာ္ဝင္အထူးကုေဆးခန္း၊ “ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ က်န္မာေရးေဆးပေဒသာပင္”အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ 

 

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးစိုးျမင့္ + မိခင္ ေဒၚတင္တင္ေအး အား ရည္စူး၍ ဦးျမင့္ေအာင္ + ေဒၚစန္းစန္း၀င္း မိသားစုမွ အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ လွဴဒါန္းမႈ။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးစိုးျမင့္ + မိခင္ ေဒၚတင္တင္ေအး အား ရည္စူး၍ ဦးျမင့္ေအာင္ + ေဒၚစန္းစန္း၀င္း မိသားစုမွ " ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း" က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္)တိတိကို လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates