...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္ (နာေရးကူညီမႈ)

ကြယ္‌လြန္‌သူ‌ေဖ‌ေဖဦးေအာင္ႀကီးအားရည္စူး၍ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ/-(‌ႏွစ္သိန္‌း)က်ပ္

ကြယ္‌လြန္‌သူ‌ေဖ‌ေဖဦးေအာင္ႀကီးအားရည္စူး၍ ေမေမေဒၚခင္ျမဦးကိုသန္းလြင္+မခင္မမ
ကိုမ်ိဳး+မနဳိနဳိ မင္‌းနဳိင္ဦး ‌ေျမးမင္းသန္႔လြင္‌ႏွင့္က်န္႔ရစ္သူမိသားစုတို႔ကျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈ
ကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)သို႔အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ/-(‌ႏွစ္သိန္‌း)က်ပ္တိတိကိုလာ‌ေရာက္‌လႉဒါန္းရာ ဒုဥကၠဌမ်ားျဖစ္‌ၾက‌ေသာ ဦးခ်စ္‌ထူးႏွင္‌့ဦးခင္‌‌ေမာင္‌ႀကီးတို႔က လက္‌ခံရယူ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလြာျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္‌သည္‌။

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates