...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

လားရႈိးျမိဳ႕မန္ဆူပရဟိတဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕ အဝတ္အထည္မ်ား လွဴ တန္းမႈျပဳ‌ေနစဥ္‌

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း(မႏၲ‌ေလး) မွဦးမ်ိဳးတင္‌့ႏွင္‌့ဦးမ်ိဳဳးတို႔ ဦး‌ေဆာင္‌‌ေသာ သဘာဝ‌ေဘးကူညီ‌ေရးအဖြဲ႔သည္‌ လားရႈိးျမိဳ႕မန္ဆူပရဟိတဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕မႏၲေလးျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းနွင့္ ေစတနာရွင္မိသားစုမ်ားပူးေပါင္း၍ ဆန္နွင့္ (650000)တန္ဖိုးရွိ အဝတ္အထည္မ်ားလွဴ တန္းမႈျပဳ‌ေနစဥ္‌။(14-10-2016)

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates