...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

Dr.သန္းထြန္းျမင့္ႏွင့့္အဖြဲ႔သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမစ္ေရႀကီးေနမႈအေျခအေနအား ေလ့လာ။

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းဥကၠဌ ႏွင့္အဖြဲ႔ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းအေျခအေနသြားေရာက္ေလ့လာ ယေန ႔( 1:8:2016) နံနက္(10:30am)တြင္မႏၲေလးျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းဥကၠဌ Dr.သန္းထြန္းျမင့္ႏွင့့္အဖြဲ႔သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမစ္ေရႀကီးေနမႈအေျခအေနအား မႏၲေလးကမ္းနားလမ္းတေလ်ွာက္သြားေရာက္ေလ့လာၾကရာ(2004)ခုနွစ္ျမစ္ေရႀကီးမႈအေျခအေနအားမမီ ေသးေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates